Najnovije vesti

07.04.2017.
Saopštenje

Centar za socijalni rad Kikinda upućuje poziv porodicama da iskažu svoju humanost opredeljujući se za bavljenje hraniteljstvom..

28.05.2015.
O nasilju u porodici

Imajući u vidu težinu, broj i tendenciju porasta nasilja u porodici i u parnerskim odnosima direktori Centara za socijalni rad predlažu uspostavljanje regionalne usluge prihavatilišta za žrtve nasilja...

15.05.2015.
Svetski dan porodice

Iz porodice potičemo, u porodicu se vraćamo, porodicu stvaramo...

Detaljnije

Fondacija SOS Dečija sela Srbija raspisuje konkurs za posao na teritoriji Kikinde

Fondacija SOS Dečija sela Srbija

Fondacija SOS „Dečija sela Srbija“ je nevladina, humanitarna organizacija posvećena dobrobiti dece, jačanju porodica, poboljšanju uslova u kojima deca žive, kao i njihovog okruženja. U cilju realizacije Projekta hitne pomoći ugroženoj deci i porodicama izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju „Solidarnost“, tražimoPrevodioca/kulturološkog medijatora za arapski i/ili farsi jezik

1 izvršilac za rad na lokaciji Kikinda, rad na određeno vreme na 3 meseca

DetaljnijeEdukatora

3 izvršioca za rad na lokaciji Kikinda, rad na određeno vreme na 3 meseca

Detaljnije

A