Kontakt

Centar za socijalni rad opštine Kikinda

Semlačka br.10, Kikinda

0230/421-169; 427-374
kikinda.csr@minrzs.gov.rsLice za zaštitu podataka o ličnosti

Semlačka br.10, Kikinda 23300

tel/fax: 0230/421-169
Radno vreme: 7:30 - 15:00

A