Kontakt

Centar za socijalni rad opštine Kikinda

Semlačka br.10, Kikinda

0230/421-169; 427-374
kikinda.csr@minrzs.gov.rs

A