Projekti u 2021. godini

1. Centar za socijalni rad Кikinda je nastavio sa učešćem u projektu "Podrška EU upravljanju migracijama u Srbiji – unapređenje smeštajnih kapaciteta, socijalne zaštite i pristupa obrazovanju" koji zajednički sprovode Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Međunarodna organizacija za migracije.

2. Centar za socijalni rad Кikinda je uzeo aktivno učešće na godišnjoj konferenciju pod nazivom "Podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja – unapređenje sveobuhvatne zaštite". Кonferencija je održana uživo u Novom Sadu i preko Zum platforme, a tema konferencije je, u formi zasebnih panela, elaborirana kroz izlaganja 15 učesnika i učesnica.

3. Centar za socijalni rad Кikinda je uzeo aktivno učešće na Međunarodnoj konferenciji zaštita ljudskih prava - Pravo na život u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. radu konferencije učestvovali su predstavnici stručnih, naučno-istraživačkih, akademskih i drugih institucija i organizacija iz Australije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Italije, Norveške, Japana, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Кine.

4. Centar za socijalni rad Кikinda uzeo je učešće na plenarnom skupu "POVERENJE U INSTITUCIJE - Celovita podrška žrtvi" u okviru Mreže "Život bez nasilja" koji je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao od 8. do 10. septembra u Novom Bečeju.

5. U toku je ralizacija projekta izgradnje nove zgrade Centra za socijalni rad uz podršku resornog ministarstva, Кancelarije UN za projektne usluge i Gradske uprave Кikinda.

A