Hraniteljstvo

Hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva. Organ starateljstva može zasnovati i povremeno hraniteljstvo. Hraniteljstvo se može zasnovati ako je to u najboljem interesu deteta. Briga o deci bez roditeljskog staranja jedan je od najsloženijih zadataka socijalne zaštite. Hraniteljstvo, kao mera zaštite dece koja su ostala bez adekvatnog roditeljskog staranja, podrazumeva poštovanje prava deteta i obezbeđivanje optimalnog razvoja potencijala deteta. U opštini Kikinda postoji razvijena svest o značaju razvoja hraniteljstva koje će biti po meri deteta i koje će u potpunosti odgovoriti na razvojne potrebe i specifičnosti dece koja se nalaze na porodičnom smeštaju. Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne dira u porodični status deteta, niti se između deteta i članova porodice u kojoj je dete zbrinuto, uspostavlja odnos roditeljstva. Hraniteljstvo može biti do razrešenja krizne situacije u porodici deteta ili do osamostaljivanja deteta. Hraniteljstvo može biti bez naknade (prema ličnom opredeljenju hranitelja) i sa naknadom koja se izdvaja iz budžeta Republike Srbije. Hraniteljska porodica treba detetu da pruži sigurnost, ljubav, toplinu i podršku. Ona treba da brine o njegovom zdravlju, školovanju i vaspitanju.

Hraniteljstvo se može zasnovati (prema čl.113, Porodičnog zakona):

 1. ako je dete bez roditeljskog staranja
 2. i ako je dete pod roditeljskim staranjem, ali ima smetnje u psiho-fizičkom razvoju ili je dete sa poremećajem u ponašanju.
 3. detetom bez roditeljskog staranja u smislu Porodičnog zakona smatra se: dete koje nema žive roditelje, dete čiji su roditelji nepoznati ili je nepoznato njihovo boravište, dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti, dete čiji roditelji još nisu stekli poslovnu sposobnost, dete čiji su roditelji lišeni prava na čuvanje i podizanje odnosno vaspitavanje deteta i dete čiji se roditelji ne staraju o detetu ili se staraju o detetu na neodgovarajući način.
 4. Kada su hranjenici braća i sestre, po pravilu se hraniteljstvo zasniva sa istim hraniteljem.


Porodičnim zakonom (čl.117) regulisano je sledeće:

 1. Hranitelj može biti samo lice za koje je utvrđeno da ima lična svojstva na osnovu kojih se može zaključiti da će se starati o detetu u njegovom najboljem interesu.
 2. Hranitelj ne može biti:
  1. lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava;
  2. lice koje je potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti;
  3. lice obolelo od bolesti koja može štetno delovati na hranjenika;
  4. lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela
A