Osnovni podaci

Centar za socijalni rad sa stacionarom u Kikindi osnovan je 1960. godine rešenjem Narodnog odbora opštine Kikinda br.01-1809/60 od 20.02.1960, a postao je samostalna ustanova rešenjem NOO Kikinda br.01-4443/62 od 31.05.1962. godine i spada među prvootvorene Centre u Srbiji. Tadašnje sedište Centra je bilo u ul. Braće Tatića br.10. Odlukom SO Kikinda br.2-21 ‘’Službeni list opštine Kikinda’’ od 08.04.1992. i rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu 1752/92 osnovan je Centar za socijalni rad sa stacionarom pod imenom ‘’Solidarnost’’ Kikinda. Odlukom o izmenama odluke o osnivanju centra za socijalni rad za opštinu Kikinda br.2-21 ‘’Službeni list opštine Kikinda’’ od 08.09.1998. i rešenjem Privrednog suda br. 1131/98 izdvajeno je Domsko odeljenje za smeštaj penzionera i starih lica. Od tada Centar za socijalni rad Kikinda funkcioniše samostalno, nalazi se na adresi Semlačka br.10 u Kikindi.
A